VÅRA TJÄNSTER

Tack vare vår erfarenhet och flexibilitet, samt vår hantverkskunnande inom teknisk kunnande kan vi ge Er kvalificerad service inom hela plåtslagerisektorn. Vi kan erbjuda Er följande tjänster:

  • Byggnadsplåtslageri
  • Snickeri
  • Tätskiktsarbeten
  • Reparationer
  • Service
  • Takmålning
  • Målning
  • Snöskottning (licensierad ”skotta säkert”)
  • Svetsning inom plåt
  • Montering av taksäkerhet

VÅRA PRISER

Kontakta oss för gällande pris. 

Plåtslageriarbeten: löpande timdebitering för påbörjad timme. Gäller per arbetare på plats.

Snickeriarbeten: löpande timdebitering för påbörjad timme. Gäller per arbetare på plats.

Större arbeten lämnas offert på arbetet.

Tänk på att du kan få rotavdrag för arbetskostnaden upp till 50.000 kr. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rotavdrag.

Administrationsavgift för ROTAVDRAG vid fakturering under 3 timmars arbete debiteras med 312,50 kr/inkl. moms.

Priserna ändras varje år med index den 1/1 enligt Konsumentprisindex. Samt löpande ändringar av rörliga materialpriser.

ROTAVDRAG

Tänk på att du kan få rotavdrag för arbetskostnaden. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rotavdrag.

Läs mer på Skatteverkets hemsida. Klicka på deras logo nedan…